Síniú Nuacht Téarmaí & Coinníollachaí English

Achoimre ar an dTionscnamh

Tá limistéar staidéir de 26,877 km² san iomlán ag NS SHARE atá cothrom le thart ar ¼ den achar talún in oileán na hÉireann ar fad, agus is mórthionscnamh abhantraí é.

Tá Ceantar Abhantraí (CA) Idirnáisiúnta nEathach Banna suite sa taobh thoir de limistéar an tionscnaimh, agus cuimsíonn sé Loch nEathach, an loch is mó in Éirinn, agus Abha na Banna, a sníonn isteach agus amach ó Loch nEathach. Tá achar 8,085 km² i gCeantar Abhantraí nEathach Banna go hiomlán, na limistéir mhuirí san áireamh. Sileann codanna de Chontaetha Lú, na Mí, an Chabháín, Mhuinecháin, Ard Macha, Thír Eoghain, Dhoire/Londain-Doire, Aontroma agus Contae an Dúin isteach ann. Féach an léarscáil idirghníomhach thíos ag léiriú shuíomh an Cheantar Abhantraí.

Interactive map showing the River Basin Districts
Ceantar Idirnáisiúnta Abhantraí an Iarthuaiscirt Ceantar Idirnáisiúnta Abhantraí nEathach Banna Ceantar Abhantraí an Oirthuaiscirt

Tá an chuid is mó den Cheantar Abhantraí seo taobh istigh de Thuaisceart Éireann áit a ndéanfaidh an tSeirbhís Timpeallachta agus Dúchais (EHS) comhordú ar fheidhmiú an CTU, i dteannta na nÚdarás Áitiúil ar thaobh Phoblacht na hÉireann.

Tá de sprioc foriomlán ag an tionscnamh, inniúlacht idir-réigiúnach maidir le faireachán timpeallachta, agus cumas bainistíochta ag leibhéal an cheantar abhantraí a neartú, feasacht agus rannpháirtíocht an phobail i gcúrsaí bhainistíocht uisce a fheabhsú, agus an timpeallacht uisciúil agus éiceachórais atá ag brath uirthi a chosaint agus a fheabhsú.

Gléas is ea Tionscnamh Abhantraí NS Share le spriocanna an C hreat- T eoir U isce (CTU) a chur i gcrích taobh istigh de cheantar Abhantraí NS Share idir Mí Iúil 2004 agus Márta 2008.

Seo a leanas liosta cuimsitheach na gcúraimí atá leagtha amach le spriocanna an CTU a ghnóthú trí thionscnamh NS SHARE:

 1. Córas bainistíochta éiceolaíoch a fhorbairt.
 2. Modh oibre a fhorbairt le Aonaid Uisce Rí-mhodhnaithe agus Aonaid Uisce Saorga a shainiú.
 3. Clár Limistéir Chosanta a chur le chéile, a chothabháil agus a leasú.
 4. Sonrú tosaigh ar an limistéar staidéir.
 5. Ainilís ar Brúnna agus Tionchair.
 6. Ainilís Eacnamaíoch.
 7. Córas eolais gheografaígh digiteach agus bhainistíocht sonraí a fhorbairt.
 8. Tuairisc Sonraithe.
 9. Athmheas a dhéanamh ar riachtanais fhaireacháin.
 10. Clár na mBeart.
 11. Straitéis um Bhainistíocht Abhantraí a ullmhú do gach CA.

Tá tuilleadh eolais ar na hábhair thuas ach dul chuig suíomh an Chreat-Treoir Uisce de chuid Choimisiún na hEorpa ag http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/index_en.html

Image of swans Image of a river Image of a beach